Home » Archives by category » Ese

Antropologjia strukturore

Antropologjia strukturore

Antropologjia strukturore është psikoanalizë me bazë më të gjerë se individualja. Të dyja metodat rreken të zbulojnë mbarëvajtjen e mendjes njerëzore duke analizuar prodhimet e saj të pavetëdijshme por, ndërsa psikanaliza studion modele brenda një koke të vetme, zgjuar a në gjumë, antropologjia strukturore përqendrohet në ëndrrën e përbashkët, që…

Historia e simbolikës së ngjyrës (II)

Historia e simbolikës së ngjyrës (II)

  E KUQJA Përmbyll triadën e ngjyrave “bazë” për njerëzit primitivë. Në ndryshim nga e bardha dhe e zeza, e kuqja bën pjesë tek ngjyrat kromatike dhe nga të trija është ajo që ka simbolikën më ambivalente. Sipas të dhënave të V. Ternerit, për Ndembu, e kuqja shpreh të ashtuquajturat…

1 2 3 30